DE EERSTE STAP: VERKENNING EN GLOBALE KOERS

 

Verken je onderneming

De Verkenning

Het succesvol vernieuwen van je organisatie en je business is geen kleinigheid en eist daarom een goede voorbereiding. Het is een reis op weg naar een betere onderneming in de veranderende wereld. Onderweg kunnen zich allerlei obstakels voordoen, en die wil je op voorhand kunnen zien. Dat doe je in de verkenning, die voorafgaat aan het innovatieproces. Eerst denken, dan doen. Innovatie kent twee aspecten, namelijk het proces zelf en de inhoud. Ofwel: hoe ga je innoveren en wat ga je innoveren.

 


Hoe innoveren?

Innovatie is een veranderingsproces dat langere tijd in beslag neemt. Veranderen gebeurt altijd dóór je mensen (en dus niet over hun rug) en heeft een invloed op je medewerkers. Verandering roept onzekerheid op en weerstanden. Innovatie vraagt echter juist om betrokkenheid van alle leden van de organisatie. En daarom kan innovatie niet zonder jouw bezielend leiderschap. Het is meer een “gezamenlijke reis naar beter”.  Innovatie is een proces dat zeker te doen is, maar de kans loopt te mislukken als het niet goed wordt voorbereid.  Het is daarom van groot belang om voorafgaand aan de start van de innovatie na te denken over de consequenties die innoveren heeft voor de onderneming en de mensen die er werken. En om na te denken op welke manier je je medewerkers ambassadeurs voor de verandering kunt maken. Zodat innovatie een gezamenlijke reis wordt van alle leden van de organisatie.

Wat innoveren?

Je kunt alles in je onderneming ter discussie stellen en onderwerp van verandering maken. Dat leidt tot veranderingsprocessen die niet meer geloofwaardig zijn en die zichzelf verstikken. Veranderen moet inspirerend en uitdagend zijn. Het moet ook succesvol zijn , want de successen geven energie en smaken naar meer. Aan de andere kant moeten de innovatieprocessen ook winst voor de onderneming opleveren. Daarom is het van belang om de juiste keuzes te maken en de goede focus aan te brengen in het veranderingsproces. Dus om na te denken over wat te innoveren en in welke volgorde.

 


Awareness en focus

Daarom is het verstandig om in de eerste stap een grondige verkenning te doen binnen de onderneming. Om met elkaar in beeld te krijgen wat je precies wilt en waarom, waar je aan begint, en waar je rekening mee moet houden. In die verkenning worden door jou en je team 4 vragen beantwoord:

  1. Wat kunnen we verwachten als we de onderneming in de “verandermodus” zetten en hoe gaan we daar mee om?
  2. Zijn we als organisatie voldoende  in staat om te veranderen, en zo nee, wat gaan we daaraan doen?
  3. Als we kijken naar de business modellen en naar de organisatie, waar liggen dan kansen voor verbetering?
  4. Gaan we er echt voor en ook met zijn allen?

De verkenning geeft een goed gevoel voor de kansen die er zijn en wordt afgesloten met het maken van keuzes over de accenten die in het komende innovatieproces zullen worden gelegd. We noemen dat het Globale Innovatie Programma. Het eerste richtinggevende veranderplan op hoofdlijnen. Dit globale plan geeft energie en is een eerste resultaat in het veranderingsproces.

WEET WAAR JE STAAT EN WAAR JE HEEN WILT

Jij als leider van de organisatie moet aangeven waar de reis heengaat en waar de hobbels in de weg zitten. Jij moet je medewerkers meenemen in het proces van “samen de schouders eronder”. Jij moet er voor zorgen dat onderweg geen ongelukken gebeuren. Dus ga niet over één nacht ijs. Bereid je voor en denk de reis naar beter vooraf goed door en maak de keuzes.