SUCCESVOL NIEUWE BUSINESS ONTWIKKELEN


Wat is een business?

Jouw onderneming heeft tot doel om resultaten voort te brengen. Die resultaten komen voort uit de business  van de onderneming. Een business kun je zien als producten of diensten die je onderneming levert aan klanten in een marktsegment.   Een onderneming bestaat uit één of meerdere businesses. Je wilt succesvolle business.

Het is heel goed denkbaar dat in de verkenningsfase voorafgaand aan innovatie is gebleken dat er kansen zijn voor je onderneming om nieuwe vormen van business te ontwikkelen.  Je bestaande klanten, producten, kernkwaliteiten en distributiekanalen, maar ook de trends in je branche, macro-economische trends of technologische ontwikkelingen kunnen goede aanknopingspunten leveren voor het ontwikkelen van succesvolle nieuwe producten of diensten en voor het vinden van nieuwe markten.


Nieuwe business ontwikkelen

Een creatief proces

Ontwikkeling van nieuwe business is aan de ene kant een creatief proces van het bedenken en ontwerpen van succesvolle nieuwe businessmodellen. Welk (nieuw) product voor welke (nieuwe) doelgroep?  Het succes van dit proces wordt bepaald door de samenstelling van het ontwerpteam en door de gebruikte creatieve methoden.

Een managementproces

Aan de andere kant is het ontwikkelen van nieuwe business ook een managementproces. Zo moet het ontwikkelingsproces worden beheerst in tijd en in kosten. Ja, creatieve processen zijn te managen en te sturen. Maar ook moet na het ontwerpproces en de besluitvorming de nieuwe business worden geïmplementeerd en moet de nieuwe business gaan groeien. Management dus.


Aandachtspunten Startup

Wanneer je besluit om die kansen te pakken, en nieuwe business te gaan ontwikkelen, dan is sprake van een Business Startup. Een Startup is het beste te omschrijven en een systematische zoektocht naar nieuwe en schaalbare business voor je onderneming. Bij het uitvoeren van een startup zijn vier dingen ongelofelijk belangrijk:

Zorgvuldigheid. Veel startups mislukken. Bijvoorbeeld omdat het product niet goed aansluit bij de behoeften van klanten, of omdat de juiste klanten helemaal niet goed gevonden of bereikt worden. Dit soort faalfactoren is absoluut te vermijden door een zorgvuldige voorbereiding en uitvoering van de startup.

Risicoreductie.  Wanneer je op papier je nieuwe business voorbereidt, realiseer je dan dat alles wat je zegt over klanten, volume, kosten, opbrengsten, marktaandelen enzovoort, berust op inschattingen en niet op feiten.  Dat levert dus risico’s op, en hoe meer risico er zit in je startup, hoe groter de kans dat de startup misloopt. Er is dus behoefte aan het systematisch reduceren van de risico’s die in je startup zijn ingebakken.

Snelheid.  Een startup is de voorbereiding van een succesvolle business en in die voorbereiding wordt nog niets verdiend, maar wel worden al kosten gemaakt. Er is dus behoefte aan tempo in de uitvoering van de startup. Een gestructureerde en methodische aanpak van de startup zorgt uiteindelijk voor de snelheid die nodig is. Snelheid werkt zorgvuldigheid en risicoreductie echter tegen. Dus is een methode nodig die de balans tussen deze drie aanbrengt.

Kosten.Grote ondernemingen pompen miljoenen in de ontwikkeling van nieuwe business. Kleinere ondernemingen en starters beschikken niet over grote budgetten. Er is dus  behoefte aan een methode waarbij de kosten beperkt, vooraf bekend en beheersbaar zijn.

Pas er mee op……

Maar al te vaak leidt business development tot teleurstelling. Ongeveer 3 op de 4 startups sterft een vroege dood. Meestal door een tekort aan zorgvuldigheid en risicoreductie  en door een te hoge snelheid in de voorbereiding. Of omdat na de lancering van het product de groei onvoldoende doorzet en daardoor de financiële middelen uitgeput raken. De feitelijke oorzaak is dus onderschatting. De ontwikkel- of introductiekosten lopen uit de hand, of het product blijft eindeloos lang in zijn eigen ontwikkeling hangen, of het eindresultaat is niet een product waar de markt op heeft zitten wachten.

Dit soort teleurstellingen(en verlies) kan worden voorkomen wanneer voor de ontwikkeling van nieuwe business een heldere marsroute wordt gevolgd, en de juiste mensen worden ingezet. Of anders gezegd: businessontwikkeling is succesvol, als je het proces maar serieus neemt.

ZOEK SYSTEMATISCH NAAR NIEUWE KANSEN

Het bedenken en ontwikkelen van nieuwe businesskansen is geen klusje voor een achternamiddag, maar zeker ook geen rocketscience. Het vraagt een goede voorbereiding, het betrekken van de juiste mensen, een paar beproefde methodes en een hoeveelheid tijd. Als die er zijn, dan kun jij ook voor jouw onderneming nieuwe business ontwikkelen.