JE BESTAANDE BUSINESS OPNIEUW UITVINDEN


Versterken van bestaande business

Elke onderneming heeft één of meer businessmodellen waarmee wordt gewerkt. Impliciet of expliciet. Een businessmodel beschrijft onder andere de producten en diensten die je levert, de klanten voor wie je het doet, de waarde die je product of dienst toevoegt voor je klanten, en de manier waarop je geld verdient met de business. Veel ondernemers zijn niet tevreden met de resultaten die hun business oplevert. Het is ook heel goed mogelijk dat je in de verkenningsfase voorafgaand aan het innovatieproces kansen hebt gezien om je bestaande business te versterken. Om je bestaande businessmodel te optimaliseren en beter te laten werken voor je onderneming. Stel je voor dat je meer waarde zou kunnen toevoegen voor je klant. Of dat je betere manieren vindt om met je klanten te communiceren. Of dat je een slimmer verdienmodel kunt maken. Of dat je je productenpakket kunt aanpassen zodat het beter aansluit bij de behoeften van klanten. Wat zou dat betekenen voor je onderneming? En voor jou?


Re-thinken

Dan is het dus tijd om te re-thinken, ofwel om je bestaande businessmodel eens goed tegen het licht houden. Zelfs kleine aanpassingen je het business model kunnen grote invloed hebben op de resultaten van je business. Er zijn methoden voor het systematisch tegen het licht houden van je bestaande businessmodel(len) en het verbeteren ervan. Ik garandeer je dat je altijd kansen vindt. Maar dan moet je wel bereid zijn om tijd en energie te steken in het maken van gedegen analyses van je business en je ondernemingsomgeving.

Het re-thinken van je businessmodel bestaat uit zes stappen:

  1. Gedetailleerd en visueel in kaart brengen van de essenties van je businessmodel.
  2. In kaart brengen van je businessomgeving en de ontwikkelingen daarin.
  3. Een sterkte/zwakte analyse van elk van de componenten van je businessmodel.
  4. Evaluatie van de samenhang binnen het businessmodel.
  5. Een analyse van de aansluiting tussen businessmodel en businessomgeving.
  6. Opstellen en uitvoeren van een verbeterplan

Drie vragen

Bij het analyseren en versterken van je bestaande business zijn drie vragen van belang.

  • De eerste vraag is of elk van de afzonderlijke componenten van je businessmodel goed functioneert en of alle componenten van het businessmodel op de juiste manier met elkaar samenhangen en samenwerken.
  • De tweede vraag is of je buisinessmodel aansluit bij de ontwikkelingen in de omgeving van je onderneming.
  • En de derde vraag is of je medewerkers het businessmodel op de juiste wijze hanteren en ten uitvoer brengen.

OPTIMALISEER BESTAANDE BUSINESS

Je huidige business bestaat uit 9 kernelementen in onderlinge samenhang. Kleine veranderingen in elk van de elementen of optimaliseren van de samenhang tussen de elementen kan een geweldige invloed hebben op het resultaat van je business. Het is de moeite van onderzoeken waard.