JE ONDERNEMING LEIDEN NAAR BETERE PRESTATIES EN RESULTATEN


Innoveren van je organisatie

Naast je business is er je organisatie. De mensen binnen je bedrijf en de manier waarop ze samenwerken. De cultuur van de organisatie en de strategie die je gebruikt om je bedrijfsdoelstellingen te realiseren. De medewerkers in je organisatie zijn dagelijks bezig met het runnen van je business(es). En hoe beter je organisatie presteert, hoe beter de resultaten van je onderneming zullen zijn.

Wat is er aan de hand? De omgeving van onze bedrijven verandert. en veel ondernemingen sluiten dus niet goed meer aan op die omgeving. We blijven doen wat we altijd al deden, en omdat het nu minder gaat, proberen we nog harder te blijven doen wat we deden. Maar meestal zonder resultaat.

De kern van de oplossing ligt daarom bij het beter gaan aansluiten op die veranderende omgeving.

Ofwel het ontwikkkelen van je organisatie. Deze website gaat daarover.


Ondernemen is net wielrennen

De meeste ondernemingen zitten in het peloton van hun branche. Een enkeling (in nu in tijden van recessie zijn dat er heel veel) moet lossen en proberen de bezemwagen voor te blijven. Anderen zijn uitgelopen en vormen een kopgroep. Daar zitten meestal ook de winnaars in. En waar het nou om gaat is om vanuit de achterhoede aansluiting te vinden met het peloton, om vervolgens daaruit  weg te springen naar de kopgroep. Dat is niet gemakkelijk, maar het kan. En jij kunt dat met jouw onderneming ook.


High Performance

Waarom doen sommige ondernemingen (Apple, Microsoft, Google, Amazon en veel meer) het vele malen beter dan andere, vergelijkbare ondernemingen? De verklaring ligt aan de ene kant bij de manier waarop succesvolle ondernemingen omgaan met hun businessmodellen, en aan de andere kant verschilt het karakter, het DNA van die ondernemingen op een aantal punten van dat van concurrenten. En daar kunnen we in het MKB veel van leren.

Succesvolle ondernemingen (we noemen ze HPO’s)  onderscheiden zich op vijf kenmerken van andere ondernemingen:

 1. Hoge kwaliteit van het management
 2. Hoge kwaliteit van medewerkers
 3. Een actiegerichte bedrijfscultuur
 4. Een lange-termijn visie en strategie
 5. Een mentaliteit van continu verbeteren

Deze 5 kenmerken zijn  uitgewerkt naar in totaal 35 aspecten.  Die 35 aspecten samen beschrijven heel gedetailleerd het wezen van High Performing ondernemingen. Het lijkt vanzelfsprekend, maar dat is het niet.


Het proces van innoveren van je organisatie

In de verkenningsfase heb je al een eerste indicatie gevonden van de belangrijkste aangrijpingspunten voor de vernieuwing van de organisatie. Je geeft daaraan een vervolg door je organisatie langs een gedetailleerde “High Performance meetlat” te leggen.

 1. in deze detailscan wordt je organisatie op de genoemde 35 aspecten vergeleken met een HPO
 2. daaruit ontstaat het HPO-profiel van jouw onderneming met aandachtspunten voor verbetering van je organisatie
 3. vanuit de aandachtspunten wordt gefocussed op de meest relevante en haalbare verbeterpunten, ofwel de speerpunten
 4. uit de speerpunten wordt een programma van projecten voor de komende periode vastgesteld
 5. veranderteams worden samengesteld en de organisatie wordt getraind op vaardigheden voor het veranderproces
 6. de deelprojecten worden uitgevoerd met behulp van een regulier projectmanagementsysteem
 7. regelmatig wordt getoetst, geëvalueerd en bijgesteld
 8. na de projectperiode worden de successen gevierd en dan wordt een volgende “innovatiereis” vanaf stap 1 gepland
 9. op deze manier doorloop je telkens een verbetercyclus van een paar jaar

Change-ability: randvoorwaarde voor ontwikkeling

Het innoveren van je organisatie naar HPO klinkt aantrekkelijk, en is dat ook. Maar je moet je er goed rekenschap van geven dat het niet gaat om een intern project, maar om een karakterverandering van je onderneming. Die kun je alleen geleidelijk invoeren, ten koste van veel energie. Het vereist voorbereiding, visie, uithoudingsvermogen en daadkracht. Het is een veranderingsproces van mensen. Veranderen maakt mensen onzeker. Niet elke organisatie heeft dezelfde veranderingsbereidheid, -bekwaamheid en -cultuur. Een succesvol veranderingsproces vraagt om sterk leiderschap en een heldere, door medewerkers gedragen koers naar een vooraf geschetste toekomst. Het verandervermogen van de organisatie is bepalend voor de manier waarop en het tempo waarin je de ontwikkeling naar High Performance kunt maken. Het kan zelfs zo zijn dat transformatie naar High Performance pas kan nadat het verandervermogen van de organisatie is verhoogd. Daarom is er alle reden om vroeg in het innovatieproces al kritisch naar de Change-ability van de organisatie te kijken.

DE BESTE VAN DE KLAS

Waarom zou jouw onderneming eigenlijk niet koploper kunnen zijn in je branche?

Jij als ondernemer moet de eerste zijn die opstaat en zegt: “Ja, daar gaan we voor…..”” .