EEN BUSINESS COACH HELPT


Er zijn veel coaches op de wereld. En er zijn veel vormen van coaching. Soms levert het een rendement op, en vaak kost het alleen maar geld. Het is zaak om kritisch om te gaan met het inschakelen van coaches. Coaching kan alleen rendement opleveren wanneer er sprake is van een duidelijke hulpvraag én een vertrouwensrelatie tussen coach en gecoachte.

Een Business Coach is iemand die samen met de coachee gericht en volgens een afgesproken plan werkt aan de verbetering van zijn of haar presteren in relatie tot de functie of rol. Functioneren en presteren heeft te maken met persoonlijkheid en gedrag. Daarom gebruik ik in mijn coachingsaanpak coaching de Reiss Profile persoonlijkheidstest.

personal business coach
Business coaching kan worden ingezet voor een individuele manager of voor een management team. Uitgangspunt blijft altijd het presteren van de medewerker of het team in relatie tot de functie en de rol.

Een Business coach is niet te verwarren met een sparring partner, waar het gaat het om toetsen, om inspireren en om het stimuleren van creativiteit. Bij coachen gaat het er veel meer om dat de coachee concrete en afgesproken doelstellingen in zijn of haar persoonlijke ontwikkeling bereikt.

Ik ben beschikbaar als Business coach voor ondernemers, managers en management teams. Mijn ervaring, methoden en instrumenten staan tot je beschikking.

Wil je met me overleggen over de mogelijkheden van business coaching?

Laten we dan kennismaken. Klik hier. 

Ik neem dan contact met je op voor het maken van een afspraak.