WIE IS ALBERT SCHUURMANS?


Achtergrond

Ik ben opgeleid als bedrijfskundige. Daarna heb ik 10 jaar gewerkt als business consultant, bij twee adviesbureaus en bij een grote multinational. Vervolgens heb ik als interim manager gewerkt in directie- en managementfuncties gedurende tien jaar. Daarna ben ik ondernemer geworden en heb een adviesbureau opgericht en uitgebouwd.  Nu ben ik coach voor directies, managers en teams. Alle kennis en ervaring die in 30 jaar werken is opgedaan, staat nu ter beschikking van ondernemers. Ondernemen is enerverend, en ondernemers helpen met het bouwen aan beter  fascineert me.

Passie voor helpen in het MKB

Passie

Ik heb twee zakelijke passies. De ene is  “anderen in staat stellen om een resultaat te behalen”. Dat geeft me energie. Het succes van mijn klant zie ik als mijn eigen succes. Dat maakt me een goede adviseur, sparringpartner en directiecompaan.

Mijn tweede zakelijke passie is de dynamiek en de hectiek van het midden- en kleinbedrijf. Ik heb daar mijn leven lang in rondgelopen, en het boeit me steeds weer. Omdat in het MKB de ondernemer zelf nog aanwezig is. De leider, de eindverantwoordelijke ziel van de organisatie. Met zulke mensen voel ik me verwant.


Kracht

Mijn kracht ligt in het structureren. Dat kan ik als geen ander. Ik kan niet werken zonder structuur. Een tweede kracht is mijn creativiteit in het zoeken van oplossingen en mijn vermogen om te inspireren en te enthousiasmeren. Dat maakt me geschikt als aanjager en gids voor veranderingsprocessen.


Visie

Waarom doe ik wat ik doe? Omdat er betere prestaties en resultaten uit onze bedrijven te halen zijn. En omdat de ondernemer zélf aan het roer wil staan als het gaat om verbeteren.  En omdat ondernemers soms een duwtje nodig hebben van een maatje.

Hoe doe ik het? Ik help ondernemers en managers te denken en werken in termen van optimale businessmodellen en high performing organisaties. Ik ga samen met ze op pad. Ik inspireer en motiveer om tot gerichte actie over te gaan.

Wat doe ik dan? Ik doe dat door trainen, coachen en sparren. Met ondernemers en hun managers en medewerkers. Individueel en met teams. Ik lever de methoden en technieken aan en leer de ondernemers die in te zetten om hun business en organisatie te verbeteren.